torsdag 20. mars 2014

Retning

Å pytt med nesten alle detaljer så lenge helheten går rett vei.