onsdag 2. april 2014

Brevet

Gamle brev kan gi ny informasjon om man leser de med andre øyne.